PRZECZYTAJ:           Deklaracja Założycielska Ruchu Sprawiedliwości Społecznej 

Działaj

Ruch Sprawiedliwości Społecznej Warszawa, dn. 7. 01. 2015

 • Partia Zieloni Polska
 • Partia Pracy "Sierpień 80"
 • Polska Partia Socjalistyczna
 • Stowarzyszenie Młodzi Socjaliści
 • Do wiadomości wszystkich zainteresowanych organizacji i jednostek

Drodzy towarzysze i przyjaciele! Drogie towarzyszki i przyjaciółki! Światowa gospodarka kapitalistyczna wciąż ma problemy z przezwyciężeniem stagnacji gospodarczej. Na tym tle Polska ma być przykładem sukcesu - ale dobrze wiemy, jak ten "sukces" wygląda. Utrzymujące się masowe bezrobocie czy zapaść służby zdrowia to tylko najbardziej rażące przykłady nieadekwatności ideologii naszych rządzących. Jedyny program planowanego znaczącego wzrostu wydatków publicznych na następne lata dotyczy… sektora zbrojeniowego. Mimo to prawicowa hegemonia duopolu PO i PiS jest w Polsce przygnębiającym faktem. Obok niej mamy do czynienia z głębokim kryzysem pseudolewicy, w postaci postępujących problemów SLD i rozkładu TR. Przy tym zdecydowana większość społeczeństwa popiera rozszerzenie świadczeń socjalnych, aktywność państwa w walce z bezrobociem, publiczny i bezpłatny charakter ochrony zdrowia i edukacji. Także strajki regularnie cieszą się poparciem większości, w przeciwieństwie do polskiego udziału w zagranicznych "misjach". Ostatnie wybory samorządowe pokazały również pozytywne sygnały w odniesieniu do walki z dyskryminacją. Jakkolwiek oceniamy politykę Roberta Biedronia, jego wybór na prezydenta Słupska to znak, że społeczeństwo nie jest tak konserwatywne, jak chciałaby to widzieć prawica. Oczywiście dostrzegamy nie tylko pozytywne zjawiska. Poziom konfliktów społecznych pozostaje bardzo niski. Na tym tle prawica, w tym skrajna prawica, próbuje kierować niezadowolenie w kierunku najbardziej toksycznych odpowiedzi na obecną sytuację. Nie zmienia to jednak faktu, że obecna scena polityczna jest rażąco nieadekwatna w odniesieniu do bliskich nam dążeń dużej części społeczeństwa. Naszym zdaniem w tej sytuacji mamy szansę na przebicie się w wyborach parlamentarnych jako siła kontestująca prawdziwy obecny "układ", czyli ten stawiający na pogoń za zyskiem nielicznych kosztem interesów większości. Aby wykorzystać tę szansę, powinniśmy w tych wyborach iść razem. Wszyscy mamy skromne siły, ale siły te istnieją. Absurdem byłaby wzajemna rywalizacja. To prawda, że są między nami różnice, ale uważamy, iż w obecnej sytuacji są one znacznie mniej istotne niż to, co nas łączy, i szansa, która się przed nami otwiera. Dodajmy, że taka jedność przyciągnęłaby także wiele osób spoza naszych szeregów. Proponujemy więc dyskusję o wspólnym starcie w wyborach parlamentarnych, który mógłby się opierać o kilka kluczowych dla nas wszystkich założeń. Takich jak:

 1. wspieranie pracowników w konfliktach z właścicielami kapitału
 2. rozbudowa systemu świadczeń społecznych i usług publicznych
 3. powstrzymanie prywatyzacji i reprywatyzacji
 4. walka z nierównościami społecznymi (m. in. poprzez opodatkowanie bogatych)
 5. zwalczanie dyskryminacji także w wymiarze pozaekonomicznym (m. in. kobiet, imigrantów, mniejszości narodowych i seksualnych)
 6. sprzeciw wobec militaryzacji
 7. sprzeciw wobec degradacji środowiska naturalnego

Oczywiście lista ta stanowi tylko wstępną propozycję filarów wspólnego manifestu wyborczego. Istotny jest tu kierunek ku jednej pracowniczej, socjalnej, równościowej pod każdym względem, antywojennej i przyjaznej środowisku liście wyborczej. Najgorsze byłoby pogrążenie się w niekończących się sporach o najdrobniejsze szczegóły. Czasu do wyborów jest niewiele. Mamy szansę, ale mamy też odpowiedzialność, by jej nie zaprzepaścić. Pozdrawiamy Zarząd Krajowy Ruchu Sprawiedliwości Społecznej

Download (PDF, 223KB)

 1. Pełne bezpieczeństwo socjalne.
 2. Silne związki zawodowe, rozszerzanie praw pracowniczych, sprzeciw wobec zwolnień, skracanie czasu pracy – bycie głosem politycznym świata pracy.
 3. Zahamowanie prywatyzacji i reprywatyzacji. Dążenie do uspołecznienia gospodarki. Walka z bezrobociem poprzez inwestycje publiczne.
 4. Publiczne budownictwo mieszkaniowe. Zakaz eksmisji na bruk.
 5. Publiczna, bezpłatna, nielimitowana edukacja i ochrona zdrowia.
 6. Sprzeciw wobec oligarchizacji i rozwarstwienia społecznego. Opodatkowanie bogatych.
 7. Zwalczanie podziałów wśród pracowników i ludzi ubogich - dyskryminacji ze względu na płeć, kolor skóry, pochodzenie, wyznanie i orientację seksualną.
 8. Wspieranie zrównoważonego rozwoju chroniącego środowisko naturalne.
 9. Zwalczanie militaryzmu. Brak zgody na udział w wojnach napastniczych i marnotrawstwo wydatków na zbrojenia.
 10. Solidarność międzynarodowa w walce przeciw wyzyskowi i dyskryminacji.

 

Z chwilą utworzenia Ruchu Sprawiedliwości Społecznej z jakiegokolwiek wsparcia Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej wycofał się Janusz Palikot. Jesteśmy przywaleni stertą nie zapłaconych rachunków. Znów grozi nam eksmisja z lokalu, w którym świadczymy pomoc. Bez waszych wpłat będzie nam coraz trudniej dalej pomagać. My jesteśmy ostatnią deską ratunku dla ludzi, którzy przychodzą po pomoc. Wy jesteście ostatnią deską ratunku dla KSS.

Numer konta Kancelarii Sprawiedliwości Społecznej 

14 1020 1156 0000 7202 0083 2899

Pomóż.

Deklaracja członkowska do pobrania, wydruku i przekazania do lokalnego Koła RSS:

Download (PDF, 41KB)

Osoby deklarujące chęć członkostwa w RSS prosimy jednocześnie o rejestrację na portalu poprzez FORMULARZ REJESTRACYJNY

Nasze konto:

Ruch Sprawiedliwości Społecznej

PKO BP 22 1020 1013 0000 0102 0328 2613

 

Maciej Guz kontra Solid Security

Opinie (prywatne autorów)

Z kół RSS

 • Zaproszenie na spotkanie – Kielce
  cze 24, 2014
  Zapraszamy na spotkanie otwarte z Piotrem Ikonowiczem w Kielcach Spotkanie odbędzie się w środę 25-06 hotelu Bristol ul.Sienkiewicza 21 o godzinie 17:00 Spotkanie organizowane jest przez
 • Ani PiS ani PO
  cze 21, 2014
    Jesteśmy świadkami wydarzeń kiedy to PiS na fali „afery taśmowej” wychodzi na pozycje partii wiodącej w sondażach. Można się spodziewać tego, że w tej aferze palce PiS maczał. Z
 • Stop ReprywatyzacjiStop Reprywatyzacji
  cze 21, 2014
  W poniedziałek 16 czerwca o godzinie 17.00 w Domu Nauki na Starych Bielanach w Warszawie odbyło się spotkanie dla mieszkańców dzielnicy Bielany, których bloki i kamienice zagrożone są
 • RSS-Lubuskie: Pierwsze spotkanie!
  lut 16, 2014
  Kochani Lubuszanie! Pora zobaczyć się na żywo! Spotkanie odbędzie się 21 lutego w Zielonej Górze o godzinie 15. Dokładne miejsce podamy na dniach. Mile widziani członkowie. Bardzo mile
 • Raport OKD Wawer-Wesoła-Rembertów
  lut 10, 2014
  Cześć! Raport z pierwszego spotkania OKD Wawer-Wesoła-Rembertów W piątek 7 lutego o godzinie 18 spotkaliśmy się w KSS. w spotkaniu udział wzięli : - Agata Nosal-Ikonowicz (gościnnie) -